Nieuwsbrief juni 2015

 

Op 26 april jongstleden was onze jaarlijkse ledenvergadering. De vaststelling van het Beleidsplan 2015-2019 vormde het belangrijkste agendapunt. De vergadering stemde unaniem in met het voorgestelde plan. Hier volgt een samenvatting daarvan.

Het beleidsplan constateert dat veel van het Beleidsplan 2009-2014 is gerealiseerd. Dat geldt allereerst voor de organisatie binnen de vereniging. Elk bestuurslid heeft een taakveld toegedeeld gekregen en voor het uitvoerende werk zijn werkgroepen samengesteld. Vrijwillgers zijn aange-treden om het werk te verrichten, helaas nog steeds niet in voldoende mate.

Verder zijn in het collectiebeheer grote stappen gemaakt, is de kwaliteit van onze exposities sterk verbeterd en is een educatief programma ontwikkeld. Ook het naar buiten treden heeft meer aandacht gekregen.

De ondertitel van het beleidsplan luidt "Hoever reikt onze polsstok?" Onze mogelijkheden blijven beperkt. Het accent voor de komende vijf jaar wordt dan ook gelegd op consolidatie van het bereikte en verder ontwikkelen op een beperkt aantal thema's.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

De LIMES fiets-/wandelroute 17 oktober 2015 vanaf 11.00 uur


Katwijk aan de Grens: Ontdek en beleef de Romeinse LIMES

LImesWanneer?
Zaterdag 17 oktober wordt de lokale Romeinse geschiedenis verteld aan de hand van een boeiende fiets-/wandelroute langs Valkenburg, Katwijk en Noordwijk.

Start?
Zaterdag 17 oktober om 11:00 uur vindt de feestelijke aftrap plaats door een bekende Katwijker op het Castellumplein in Valkenburg. Dit is tegelijk ook het verzamelpunt voor de LIMES fietsroute onder leiding van een gids (inloop vanaf 10.30 uur).

Wat?
Pak je fiets uit de schuur, of trek die snelle wandelschoenen aan en ontdek en beleef deze bijzondere LIMES Verhalen Toer mee op zaterdag 17 oktober 2015 voor boeiende verhalen over Romeinse vondsten, nederzettingen, de Peutingerkaart, de Brittenburg en andere interessante verhalen. 

Route?
De belangrijkste Romeinse verhaalmomenten zijn verbonden met elkaar via een unieke route langs de LIMES, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. De route volgt drie musea, een aantal kunstwerken en loopt ook langs een aantal horecagelegenheden die eenmalig een Romeinse specialiteit aanbieden. De routekaart van de Limes is op verschillende plaatsen gratis verkrijgbaar.

Organisatie?
De Katwijkse Limes Groep: Natalie van der Meij en Jeanette Oosthoek (burgerinitiatief)


Mart 2015

 

De stand van Oud-Valkenburg trok ook dit jaar weer veel belangstelling tijdens de braderie.

 

We werden dit jaar vergezeld door Kevin een Romeinse huurling van het Archeon.

Ledenvergadering 21 april

2015apr21MdeBoer IMG 1766Op 21 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud Valkenburg plaats. De aanwezige leden gingen unaniem akkoord met het jaarverslag en het financieel verslag over 2014. Ook de begroting voor 2015 werd ongewijzigd aangenomen. De volgens schema aftredende bestuursleden Corrie van Kralingen en Jan Bakker werden met algemene stemmen herkozen. Verder ging de vergadering unaniem akkoord met het voorgestelde Beleidsplan 2015-2019.

Na de pauze volgde een boeiende presentatie van Martin de Boer getiteld "Vreemde vogels op Valkenburg". Met veel dynamiek vertelde Martin over zestig jaar vliegveld Valkenburg en de bijzondere gasten aldaar. Van Churchill tot en met geluidsfragmenten van de laatste vlucht vanaf vliegveld Valkenburg volgden alle aanwezigen geboeid Martins presentatie.

Martin de Boer tijdens zijn presentatie

Limes

Limes-small
Ongeveer 2000 jaar geleden maakte Nederland deel uit van het Romeinse rijk.  De zogenaamde Limes, de noordgrens van dit rijk op het Europese vasteland,  liep van Arnhem naar de Noordzee en eindigde bij Katwijk. Het was een militaire zone bestaande uit: een hoofdweg, forten, wachttorens en zowel burgerlijke als militaire nederzettingen. Langs deze grens ontstond een belangrijke handelsroute tussen de Romeinen en inheemse volkeren die hier al in IJzertijd woonden, zoals de zogenaamde Cananefaten.

De Limes is nu het grootste archeologische monument van Nederland en staat op de nominatie om voorgedragen te worden als werelderfgoed bij de UNESCO.

Op de site van de gemeente Katwijk staan 5 korte filmpjes over de Limes.

Een hiervan gaat over de Valkenburgse toren en kan ook Hier worden bekeken.

Alle Filmpjes vindt u hier:  Limes Katwijk

Er is ook een speciale Limes website

Bordjes bij herinneringsbomen

 

m-rodt-eik

 

In ons dorp staan op een aantal plaatsen bomen die de herinnering levend houden aan belangrijke gebeurtenissen of personen. De bordjes die het verhaal bij de bomen vertellen waren verdwenen maar zijn onlangs weer teruggeplaatst. Hier de ziet u de Mallickrodtboom aan de Middenweg. Foto van de week toont de bevrijdingsboom 1945-1985.

 

 

eikm-veld

 

 

Wie is online

We hebben 2 gasten online