Opening tentoonstelling "De scholen van Valkenburg"

2015nov24 Dorpshuis IMG 9371

2015nov24 Jan IMG 9394

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op 24 november 2015 werd onder grote belangstelling de tentoonstelling Scholen van Valkenburg geopend.

 Dhr. Henk Imthoorn vertelde over de ontwikkeling van het onderwijs door de eeuwen heen en Gerrit Russchenberg liet zien waar in Valkenburg Scholen en zgn. schoolhuizen hebben gestaan. De expositie is te zien op de 1e verdieping van het Torenmuseum.

De openingsbel werd geluid door Mevr. Yvonne Haasbeek.

 

12308039 10205837609399700_3614047751822219206_o

12247847 10205837608119668_5869557608609639996_o

De scholen van Valkenburg

nieuwe schoolIn de zeventiende en achttiende eeuw had Valkenburg zijn zogeheten schoolhuizen. In 1875 werd de oude school aan de Kerkweg gebouwd. Deze werd in 1942 na de verwoesting in de meidagen van 1940, herbouwd. In 1982 werd op de plaats van de school De Terp geopend.

Zomaar een greep uit de “scholengeschiedenis” van Valkenburg. Vanaf 24 november is in het Toerenmuseum aan het Castellumplein in Valkenburg over dit onderwerp een expositie te zien onder de titel “De scholen van Valkenburg”. Daarop wordt de ontwikkeling van de onderwijsinstituten in Valkenburg zichtbaar gemaakt. Beelden uit een ver verleden tot en met de Brede School in het Duyfrak.

De school aan de Kerkweg anno 1942

Historisch materiaal en heel veel klassenfoto’s. Geschiedenis en nostalgie.

De expositie wordt geopend op 24 november a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis aan het Dorpshuisplein in Valkenburg. Tijdens de opening zullen Henk Imthorn en Gerrit Russchenberg een toelichting geven op het onderwerp. De Vereniging Oud Valkenburg nodigt een ieder uit daarbij aanwezig te zijn.

 

Nieuwe Foto's

Er zjn nieuwe foto's geplaatst van de straten van Valkenburg.

Nieuwsbrief juni 2015

 

Op 26 april jongstleden was onze jaarlijkse ledenvergadering. De vaststelling van het Beleidsplan 2015-2019 vormde het belangrijkste agendapunt. De vergadering stemde unaniem in met het voorgestelde plan. Hier volgt een samenvatting daarvan.

Het beleidsplan constateert dat veel van het Beleidsplan 2009-2014 is gerealiseerd. Dat geldt allereerst voor de organisatie binnen de vereniging. Elk bestuurslid heeft een taakveld toegedeeld gekregen en voor het uitvoerende werk zijn werkgroepen samengesteld. Vrijwillgers zijn aange-treden om het werk te verrichten, helaas nog steeds niet in voldoende mate.

Verder zijn in het collectiebeheer grote stappen gemaakt, is de kwaliteit van onze exposities sterk verbeterd en is een educatief programma ontwikkeld. Ook het naar buiten treden heeft meer aandacht gekregen.

De ondertitel van het beleidsplan luidt "Hoever reikt onze polsstok?" Onze mogelijkheden blijven beperkt. Het accent voor de komende vijf jaar wordt dan ook gelegd op consolidatie van het bereikte en verder ontwikkelen op een beperkt aantal thema's.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Mart 2015

 

De stand van Oud-Valkenburg trok ook dit jaar weer veel belangstelling tijdens de braderie.

 

We werden dit jaar vergezeld door Kevin een Romeinse huurling van het Archeon.

Ledenvergadering 21 april

2015apr21MdeBoer IMG 1766Op 21 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud Valkenburg plaats. De aanwezige leden gingen unaniem akkoord met het jaarverslag en het financieel verslag over 2014. Ook de begroting voor 2015 werd ongewijzigd aangenomen. De volgens schema aftredende bestuursleden Corrie van Kralingen en Jan Bakker werden met algemene stemmen herkozen. Verder ging de vergadering unaniem akkoord met het voorgestelde Beleidsplan 2015-2019.

Na de pauze volgde een boeiende presentatie van Martin de Boer getiteld "Vreemde vogels op Valkenburg". Met veel dynamiek vertelde Martin over zestig jaar vliegveld Valkenburg en de bijzondere gasten aldaar. Van Churchill tot en met geluidsfragmenten van de laatste vlucht vanaf vliegveld Valkenburg volgden alle aanwezigen geboeid Martins presentatie.

Martin de Boer tijdens zijn presentatie

Limes

Limes-small
Ongeveer 2000 jaar geleden maakte Nederland deel uit van het Romeinse rijk.  De zogenaamde Limes, de noordgrens van dit rijk op het Europese vasteland,  liep van Arnhem naar de Noordzee en eindigde bij Katwijk. Het was een militaire zone bestaande uit: een hoofdweg, forten, wachttorens en zowel burgerlijke als militaire nederzettingen. Langs deze grens ontstond een belangrijke handelsroute tussen de Romeinen en inheemse volkeren die hier al in IJzertijd woonden, zoals de zogenaamde Cananefaten.

De Limes is nu het grootste archeologische monument van Nederland en staat op de nominatie om voorgedragen te worden als werelderfgoed bij de UNESCO.

Op de site van de gemeente Katwijk staan 5 korte filmpjes over de Limes.

Een hiervan gaat over de Valkenburgse toren en kan ook Hier worden bekeken.

Alle Filmpjes vindt u hier:  Limes Katwijk

Er is ook een speciale Limes website

Bordjes bij herinneringsbomen

 

m-rodt-eik

 

In ons dorp staan op een aantal plaatsen bomen die de herinnering levend houden aan belangrijke gebeurtenissen of personen. De bordjes die het verhaal bij de bomen vertellen waren verdwenen maar zijn onlangs weer teruggeplaatst. Hier de ziet u de Mallickrodtboom aan de Middenweg. Foto van de week toont de bevrijdingsboom 1945-1985.

 

 

eikm-veld

 

 

posterscholen

 

Wie is online

We hebben 5 gasten online